“Jeg gleder meg til hver sangkveld fordi det både er lærerikt og morsomt. Tonje har en avslappet og pedagogisk måte å lære bort på, og er genuint opptatt av at vi skal forstå og mestre teknikken. Hun skaper en trygg atmosfære som gjør at man tør å utforske stemmen sin selv med et lite publikum.” - Mette Eltvik 07.11.18

Les flere tilbakemeldinger på sangundervisningen her.


SANGKURS OSLO, KURSKALENDER 2019

Sangkursene holdes på 3 ulike trinn, og du er garantert å finne et kurs som passer ditt utgangspunkt.

NYTT SANGKURS TRINN 1: OPPSTART 27. AUGUST 2019

Ledig plass. Kurset holdes for grupper på inntil 6 deltakere, og går tirsdager annen hver uke (4 ganger) kl. 18.30- ca. 21.00 på Øvingshotellet.


Sangkurs i 4 deler - TRINN 2 med oppstart mandag 22. oktober 2019

Kurset holdes for grupper på inntil 6 deltakere, og går tirsdager annen hver uke (4 ganger) kl. 18.30- ca. 21.00 på Øvingshotellet.

Sangkurs i 4 deler -TRINN 2/VIDEREGÅENDE med oppstart LØRDAG 7. september 2019

Kurset holdes for grupper på inntil 6 deltakere, og går lørdager annen hver uke (4 ganger) kl. 10.45- ca. 13.00, på Øvingshotellet.


Videregående sangkurs med oppstart mandag 15. august 2019

Kurset går torsdager annen hver uke (4 ganger) kl. 18.30- ca. 20.30.


Hvert sangkurs er satt sammen for at du skal kunne utvikle deg som sanger på best mulig måte. Du vil lære spesifikke metoder som gjør deg i stand til å trene opp din sangteknikk, jobbe med ditt personlig uttrykk og bli bedre kjent med mulighetene i din stemme.

Et sangkurs kan gi stor inspirasjon til videre øving og utvikling. Lær fra dine medsangere, få oppbacking og ideer fra likesinnede, og jevnlig trening i å fremføre (jobbe med sangteknikk) med et lite publikum. Kursinnholdet er skapt for å styrke det grunnlaget du allerde har, og hjelpe deg til videre utvikling. Et sangkurs kan være et fint supplement til individuell sangundervisning (sangtimer). 

Sangkursene er basert på Complete Vocal Technique. CVT er en anerkjent metode som passer alle musikalske sjangere, og lett kan tilpasses alle nivåer fra grunnleggende til avansert. Teknikken er basert på forskning, utviklet i samarbeid med leger, og holder fokus på sunn sangteknikk, samt sangerens personlige stil, kunstneriske uttrykk, ønsker og målsetninger.


KURSINNHOLDET PÅ DE 3 TRINNENE

TRINN 1 - Sangkurs i 4 delerFor nybegynnere og lett øvede sangere, samt de som ønsker en oversikt over CVT. Kan med fordel fortsettes med Trinn 2.

Velkommen til nye og gamle sangere. Få et sterkere grunnlag for din sangteknikk. Kurset gir en god oversikt over Complete Vocal Technique, du lærer blant annet om dynamisk stemmebruk - alle kriker og kroker av stemmen din fra soft til kraftfullt, ulike metoder for å gjøre en sang til din egen, og formidle tekst og musikk på en troverdig måte. Kurset passer nye og lett trenede sangere, og krever ikke forkunnskaper.

Oppstart tirsdag 27. august 2019

Les mer her: Sangkurs TRINN 1


TRINN 2 - Sangkurs i 4 deler: Sangkurs for deg som allerede har tatt en del sangundervisning, kjenner til CVT, og/ eller har deltatt på sangkurs Trinn 1.

Gå videre til mer avanserte teknikker. Vi jobber spesifikt med stemmekontroll særlig i den høyere delen av stemmen, teknikker for personlig uttrykk, og ser på en introduksjon til klangfarge og stemmeeffekter. Du velger selv repertoar, og kan gå i dybden på dine favorittsanger og få hjelp med dine personlige utfordringer.

Oppstart tirsdag 22. oktober 2019

Les mer her: Sangkurs TRINN 2


Videregående kursforløp: Kontinuerlig påfyll - sangkurs for deg som har deltatt på TRINN 2 eller har hatt tilsvarende en-til-en-undervisning. Kurset går annen hver torsdag i vårsemestret.

Ta teknikken og fremføringene til nye høyder, og hold teknikken varm med jevnlige møter året gjennom. Jobb med ditt personlige uttrykk gjennom dypere dykk i avansert sangteknikk, øvelser i stemmeeffekter, improvisasjon, formidling og trening på live-fremføringer.

Oppstart torsdag 15. august 2019

Les mer her: Sangkurs videregående


"Jeg hadde jo jobbet med deg før, og du sa at man fikk mye bedre forståelse av å jobbe i gruppe, at det var lettere å lære ved å se på andre som jobber med de samme teknikkene, og kurset overgikk forventningene! Jeg forstod mye bedre hva vi har gått gjennom. Føler jeg har lært masse!" – Rosanna 15.10.15


Hva er "Sangkurs i 4 deler"?

Ett sangkurs (Trinn 1, 2 eller Videregående) består av 4 (eller flere, på Videregående) kurskvelder, som går over over 4-8 uker.

Du lærer sangteknikk basert på det aller siste innen stemmeforskning, tilpasset ditt utgangspunkt, dine ønsker og mål. Et sangkurs er for mange en god mulighet til å konfrontere eventuell frykt for å synge for et ”publikum”. Et kursforløp over 4 kvelder er en god mulighet til å delta i et hyggelig læringsmiljø der du i tillegg til kursinnholdet kan høste støtte, og ekstra utbytte fra dine meddeltakere.


«Takk for nok et inspirerende og givende kurs. Du har bidratt til å løfte sanggleden til et nytt nivå.» – Christine Rygg, 09.02.17


Bilder fra semesterkonsert med sangere som deltok på ulike sangkurs høst 2017.

Tilbakemelding fra tidligere sangkursdeltakere:

”Tusen takk for superinspirerende og hyggelig kurs. Du skaper stor trygghet som får oss til å tørre mer. Veldig god pedaog.” – Mathilde Dale Hartviksen, 24.11.16

"Du är fantasisk duktig på att hålla i kurser. Väldigt positiv och motiverande! Du gör mig mindre rädd för att uppträda." - Jessica Ladeborn, 25.02.16

”Jeg hadde jo jobbet med deg før, og du sa at man fikk mye bedre forståelse av å jobbe i gruppe, at det var lettere å lære ved å se på andre som jobber med de samme teknikkene, og kurset overgikk forventningene! Jeg forstod mye bedre hva vi har gått gjennom. Føler jeg har lært masse!”

”Visste ikke at man kunne få så mye ut av bare 4 kurskvelder.”

”Jeg vil fortsette på et videregående kurs. Utrolig grundig og proff veiledning. VÆRT VELDIG spennende :)”

”Veldig god fordeling mellom teori, praksis, felles øvelser og individuell undervisningstid. Skapte god forståelse av teori med praktiske eksempler”

”Du er superflink og jeg anbefaler deg til alle som synger! Beste sanglæreren jeg har vært borti!!! Takk for alt du har hjulpet meg med!”

Les flere tilbakemedinger på sangkurs og sangundervisning her.


Hvorfor velge et sangkurs:

Vil du øke utbytte av sangundervisningen? Velg et sangkurs.

Det er en lang rekke fordeler ved å motta sangundervisning i gruppe. Den mest åpenbare fordelen er det økte læringsutbyttet. Undersøkelser ved Complete Vocal Institute i København, viser at gruppeundervisning gir mer læring og raskere utvikling enn individuell undervisning. All undervisning ved Complete Vocal Institute foregår i gruppe. 

”Hvorfor skal jeg velge sangkurs fremfor individuelle timer?”

Kveldskursene som går over 4 ganger gir deg et inngående og komplett undervisningsforløp, skreddersydd for å maksimere ditt læringsutbytte og din utvikling. Du får et sammensatt undervisningsopplegg, med styrt progresjon og fremdrift i form av teoretisk kunnskap og praktiske øvelser. Du får kursmateriale, repertoarforslag, forslag til øvelser, samt individuelt tilpassede tekniske øvelser.

 Det er logisk at det å observere andres arbeid med sangteknikk gir større utbytte enn å kun jobbe alene. Når en annen sanger knekker en tekniske eller kunstnerisk kode vi selv jobber med, kan vi plutselig se løsninger på våre egne utfordringer, og få et bedre bilde av sangstemmen generelt og oss selv som sanger. Sangkursene er også en gylden mulighet til å øve på å synge foran andre, få inspirasjon, ideer og innspill, og høre tilbakemeldinger på egen og andres utvikling. Kursene inneholder alltid individuell undervisning (i gruppen), der du jobber med spesifikt fokus på hvordan du kan utvikle deg som sanger. Det er min klare målsetning at du skal sitte igjen med økt kunnskap om både teknikk og kunstnerisk uttrykk ved endt kurs.

Hva sier sangerne etter endt sangkurs?

”Jeg hadde jo jobbet med deg før, og du sa at man fikk mye bedre forståelse av å jobbe i gruppe, at det var lettere å lære ved å se på andre som jobber med de samme teknikkene, og kurset overgikk forventningene! Jeg forstod mye bedre hva vi har gått gjennom. Føler jeg har lært masse!”

”Visste ikke at man kunne få så mye ut av bare 4 kurskvelder.”

”Jeg vil fortsette på et videregående kurs. Utrolig grundig og proff veiledning. VÆRT VELDIG spennende :)”

”Veldig god fordeling mellom teori, praksis, felles øvelser og individuell undervisningstid. Skapte god forståelse av teori med praktiske eksempler”

”Du er superflink og jeg anbefaler deg til alle som synger! Beste sanglæreren jeg har vært borti!!! Takk for alt du har hjulpet meg med!”


Noen fordeler ved å delta på et sangkurs

En god mulighet til å øve deg på å konfrontere nerver og sceneskrekk, og øve på å synge foran et ”publikum”

Et kursopplegg som er lagt opp for å maksimere ditt læringsutbytte

Sterkt fokus på opplæring i å bruke stemmen på en sunn måte

Mulighet til å utforske din egen stemmes potensial, sammen med andre som utforsker de samme teknikkene i sin stemme – denne kombinasjonen er ofte veldig lærerik

En sosial og hyggelig måte å lære på, i et varmt læringsmiljø

Inspirasjon og tips til smart øving, som kan gjøre deg mer selvstendig i egen øving

Konkrete sangtekniske verktøy, som gjør deg mer allsidig som sanger

Du får personlig tilpassede øvelser for å mestre dine spesifikke sangutfordringer

Masse gode ideer og inspirasjon fra andre deltakere

Undervisning i sang og stemmeteknikk, basert på det siste innen stemmeforskning

Tilbakemeldinger fra kursleder og meddeltakere

Opplæring i metoder for formidling og fremføring – for å understreke ditt særpreg og ditt personlige, kunstneriske uttrykk

Undersøkelser ved Complete Vocal Institute i København viser at gruppeundervisning gir et større læringsutbytte enn en til en-undervisning

Mulighet til å melde deg på semesterkonsert, der du kan invitere med deg eget publikum og få god livetreningTar du allerede sangtimer?

Sangkursene kan gjerne brukes som supplement til de individuelle timene, og erstatte de individuelle timene i kursperioden. Kursene holdes på 2 ulike nivåer, slik at øvelsene og temaene i fokus er tilpasset deltakernivået – det skal ikke være for vanskelig, og ikke for lett.  Det er vanlig at sangere som allerede har tatt en del sangtimer velger nivå 1 for å få en grundigere oversikt over CVT og sangteknikken sin. Se oversikt over kurs og datoer lengre ned i mailen, og snakk med meg dersom du er usikker på hva som passer for deg.

Sangkurs for barn kan settes opp på forespørsel.


Kursinnhold

- Alle kurskvelder starter med undervisning og innføring i ulike viktige sangtekniske temaer, med øvelser, strategier for å øve, teori, tips til repertoar og inspirasjon.

- Du blir bedre rustet til å øve på egen hånd

- Du får mulighet til å bli mer trygg på å synge foran andre

- Regn med inspirasjon, støtte og tilbakemelding fra andre sanginteresserte mennesker

- Få lærdom og aha-opplevelser gjennom egne og andres prosesser og utvikling – det er alltid mye å hente fra andres undervisningstid

- Du får personlig coaching fra erfaren sangpedagog

- Du jobber med ditt sangtekniske potensiale, via øvelser som er rettet mot dine spesifikke ønsker og utfordringer

- Alle jobber med det repertoaret de selv ønsker